EN | SV |

Firstbeat Työkykykartoitus

Firstbeat Työkykykartoitus ja hyvinvointianalyysi avuksi työhyvinvointiin

Kartoituksen toteuttajana Villa Apollossa toimii Hyvinvointivalmennus Studio One Oy

Firstbeat Työkykykartoituksen avulla saadaan tietoa henkilöstön palautumisen riittävyydestä. Kartoitus auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät niin työssä, kuin vapaa-ajallakin.  Sen avulla pystytään arvioimaan unen laatua sekä riittävyyttä. Lisäksi se auttaa löytämään ratkaisun paremman palautumisen saavuttamiseksi ja kertoo aktiivisuudesta sekä siitä, onko harjoittelu riittävän tehokasta saadakseen aikaan positiivisia terveysvaikutuksia ja kohottaakseen kuntoa. Ammattilaisen henkilökohtaisessa palautekeskustelussa asetetaan jokaiselle toteutettavissa olevat, parhaiten omaa hyvinvointia tukevat tavoitteet tulosten parantamiseksi.


Firstbeat Työkykykartoituksen avulla työpaikoilla on lisätty työtehoa sekä vähennetty stressiä ja sairauspoissaoloja. Se kertoo missä olette onnistuneet niin yksilöinä kuin organisaationa, ja mihin panostamalla voitte saada parhaat tulokset. Jokainen saa analyysista henkilökohtaisen raportin ja lisäksi yritys saa yhteenvetoraportin henkilöstön hyvinvoinnista. Firstbeat Työkykykartoituksen ansiosta 85% on kokenut työtehokkuutensa lisääntyneen.

Mittaus pohjautuu yli 20 vuoden tutkimustyöhön ja kokemukseen sykkeeseen ja sykevälivaihtellun perustuvista menetelmistä. Firstbeatin ainutlaatuinen digitaalinen malli kehon fysiologiasta muuttaa sykedatan henkilökohtaiseksi palautteeksi ja toimenpiteiksi. Firsbeat tuo siis lähes laboratoriotarkan ja huippu-urheilijoidenkin suosiman analyysin hyödyt kaikkien saataville.


Webdesign, Social media & Marketing
Codeberry Finland