EN | SV |

Markkinointirekisteri

21.5.2018

Rekisterinpitäjä

Villa Apollo Granvikintie 339 21600 Parainen Sähköposti: piia@villa-apollo.fi Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Piia Helenius Puhelin: 040 7767484 Rekisterin nimi: Villa Apollon markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään markkinointia varten. Markkinointikirjeen lähettämiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja säilytetään, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan. Rekisterin tietosisältö: Sähköpostiosoite ja tilanteesta riippuen lisäksi nimitiedot, postiosoite ja puhelinnumero. Säännönmukaiset tietolähteet: Villa Apollon kautta uutiskirjeen tilanneet henkilöt sekä kokous-tai juhlapalveluvarauksen tehneet asiakkaat. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Villa Apollo ei luovuta markkinointirekisteritietoja kolmansille osapuolille. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Villa Apollo ei luovuta markkinointirekisteritietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojausperiaatteet

A Manuaalinen aineisto: Villa Apollo huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta tietosuojapolitiikkansa mukaisesti. Villa Apollon henkilökuntaa ohjeistetaan ja opastetaan aktiivisesti tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa. B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Villa Apollo säilyttää tietoja asiakkuuteen ja markkinointiin liittyvissä järjestelmissä.Villa Apollon henkilökunta kirjautuu eri järjestelmiin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


Webdesign, Social media & Marketing
Codeberry Finland