EN | FI |

aura soma

Färgterapi – Aura Soma

Färger påverkar oss alla på ett medvetet eller omedvetet plan. Att involvera sig djupare i färger är som egenvård. Färgerna speglar oss, våra känslor och tankevärldar.

Hur ska jag klä mig till intervjun?

Hur vi klär oss och hur vårt hem ser ut eller hurdana blommor vi har i trädgården berättar om vad vi går igenom just nu i våra liv och vilka aspekter vi vill förstärka i oss själva.

Många människor har gått igenom olika färgperioder i sitt förflutna, med upprepande färger där färgerna representerar olika sinnesstämningar.

Hur påverkar färger?

Du har säkert hört talesätten där man “ser rött”,eller “grön av avund”. Färger påverkar oss verkligen och beskriver våra känslor.

Med hjälp av färgterapi upplever vi harmoni, hälsa och inre utveckling.

I dagens stressiga tillvaro är många människor intresserade av färgernas betydelse för att uppnå sinnesbalans och ro i kropp och själ.

Att bättre förstå arbetsgemenskapen

Att ha “färger” på temadagens eller sommardagens program, ger dig en chans att lära känna dig själv och arbetsgemenskapen på ett imponerande sätt. Färgerna hjälper till att bättre förstå arbetsgemensapen och den enskilda individen så att atmosfären på arbetet känns bra.

Avkoppla dig i Villa ApolloWebdesign, Social media & Marketing
Codeberry Finland