EN | FI |

Vill du kunna kotrollera ditt sinne?

Stresshantering är förmågan att kunna tänka positivt och lita på sig själv och på världen omkring en trots motgångar i livet.

En stressreaktion är kroppens naturliga sätt att varna oss för farliga situationer eller hot. Utan den skulle vi inte överleva. Vi kan inte göra oss av med den naturliga reaktionen hur vi än försöker. Även om stress är oundvikligt och till och med nödvändigt ibland, så kan det utvecklas till kronisk stress. Det kan kännas som att vi inte har någon kontroll över våra liv och vad som händer runt omkring oss. Det kan vara skadligt för vår kropp och vårt välmående att utsättas för långvarig stress.

Att lära sig kontrollera stress

Lyckligtvis kan vi lära oss att kontrollera vår stress. Stresshantering är först och främst en process i medvetenhet. Vi kan lära oss att kontrollera vår rädsla så att vi inte utlöser en stressreaktion.

I undersökningar har man konstaterat att ju mer vi upplever att vi är i kontroll över situationen desto mindre stress känner vi. Om man känner att man inte kan kontrollera situationen, så utlöser man stressen i kroppen.

Många av oss lever i ett kronisk stresstillstånd och upplever det  till och med som normalt. Symptomer på stress visar sig snabbt i kroppen. När stressen blir kronisk kan följande symptom märkas:

  • hjärtklappning
  • högt blodtryck
  • överkänslighet mot ljud, dofter, kemikalier, mat, textilier
  • mag -och matsmältningsproblem
  • psykiska problem som rädsla, sömnlöshet, gråt och insomningssvårigheter
  • ätstörningar; äter för mycket eller för litet

Sinneskontroll hjälper en att vara närvarande. Så som hos små barn, de lever i nuet. De är nyfikna och tar intryck av sin omgivning med alla sinnen. De äter och vilar när de känner för det. Vi vuxna har blivit lärda att vi måste prestera och det blir obemärkt en del av våra liv. Genom att praktisera mindfulness lär vi oss att ta fram vårt inre barns nyfikenhet. Då vi hittar saker i livet som vi känner oss bekväma med, som vi upplever som ”våra egna” så mår vi bra. Mindfulness betyder att acceptera och vara närvarande i nuet.

Stressmedvetenhet

För att komma igång med stresshanteringen, måste man bli medveten om och acceptera den existerande stressen. Genom övningar i stresshantering uppstår en förståelse för ens egna sinnestämningar. Från förståelsen väcks en acceptans, vänlighet och mjukhet till en själv. I en gruppsammansättning är gruppens stöd viktigt, då vi märker att vi alla sitter i samma båt och har upplevt samma saker.

Fråga mer om stresshantering


Bekanta dig även med de här aktiviteterna

Läs om dessa

Kreativitet

Läs om dessa

Färgterapi


Webdesign, Social media & Marketing
Codeberry Finland